Kontakt

Metal Works

Metal Works Sp. z o.o.
77-230 Kępice, Korzybie
Ul. Sławieńska 8A

NIP 839-26-59-300
Reg. 771277724
Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VIII  Wydział  Gospodarczy  KRS, Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
KRS: 0000121908

Bank Pekao 49 1240 5790 1111 0010 4975 1843

 

Obsługa Klienta:

+48 517 960 464
+48 598 577 341
info@metalworks.pl


Zaopatrzenie:

+48 517 960 464


Dział konstrukcyjny:

+48 721 321 311

+48 601 935 619


Księgowość:

+48 601 267 166